ศึกษาสรรพคุณขมิ้นชันในการรักษาสิว

 สรรพคุณของขมิ้นชันในการรักษาสิว  ในกลุ่มหัวสิวที่ควบคุมโดยการทาขมิ้นชัน  และกลุ่มหัวสิวที่ไม่ทาขมิ้นชัน  ในหัวสิวนั้นต้องเหมือนกันและเป็นในเวลาใกล้เคียงกัน

pack3

            เลือกตัวอย่างโควต้าในกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นสิวกับกลุ่มอายุสูง จำนวน 52 คน 83 คู่หัวสิว เปรียบเทียบด้วยวิธีจับคู่หัวสิวในคนเดียวกัน โดยในแต่ละคู่ของหัวสิวจะมีเม็ดหนึ่งที่ทาด้วยสารละลายขมิ้นชัน อีกเม็ดหนึ่งไม่ทา ติดตามผลการรักษา 2 สัปดาห์  ขึ้นไป

           ในกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 52 คน 83 คู่หัวสิว ภายใน 2 สัปดาห์ พบว่าหัวสิวที่ทาด้วยขมิ้นชัน มีอัตราการหาย 67 % หัวสิวที่ไม่ได้ทาขมิ้นชันอัตราการหาย 35 %  สรุปว่าหัวสิวที่ทาขมิ้นชันนั้นมีอัตราการหายคิดเป็น  2  เท่าของสิวหัวสิวที่ไม่ได้ทาขมิ้นชัน (95%CI …. to  ….. ) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ( p = x.xx )  การรักษาสิวด้วยการทาขมิ้นชันยุบเร็วกว่า หายเร็วกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ทาด้วยขมิ้นชัน  ดังนั้น การรักษาสิวด้วยขมิ้นชันจึงเป็นทางเลือกอีกทางในการรักษาสิว ที่ประหยัด และหาได้ง่ายในประเทศไทย

You may also like...

error: Content is protected !!